Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΠΕ Ξάνθης η απόφαση με τα ονόματα των εκπαιδευτικών ΠΕ06 και ΠΕ11, οι οποίοι χαρακτηρίζονται λειτουργικά υπεράριθμοι.

Όσοι εκπαιδευτικοί  κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση- δήλωση τοποθέτησης  από την Τρίτη 8-08-2023 έως την Πέμπτη 17-08-2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΠΕ Ξάνθης.

Για να λάβουν οι εκπαιδευτικοί τα μόρια για οικογενειακούς λόγους, συνυπηρέτηση και εντοπιότητα θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με τη δήλωση τοποθέτησης.

Δείτε τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς ΠΕ06 και ΠΕ11

202308081451-1

Δήλωση τοποθέτησης

Πηγή : ΔΠΕ Ξάνθης