Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια οι αποφάσεις για τη Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής & ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας.

Δείτε την απόφαση για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ11

Δείτε την απόφαση για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ06