Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση για τη Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ07,ΠΕ08, ΠΕ79, ΠΕ86, ΠΕ91.

Δείτε την απόφαση