Πρόσκληση εξέδωσε το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., η οποία αφορά μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2023-2024.

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση

90Χ346ΝΚΠΔ-ΓΘ1