Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε περιοχές μετάθεσης, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ του σχολικού έτους 2023-2024.

 

Δείτε ολόκληρη την απόφαση

ΥΑ_ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΨΕΠΡ46ΝΚΠΔ-ΤΜΙ

Πηγή : ΥΠΑΙΘΑ