Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ξάνθης η τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

Δείτε τις τοποθετήσεις