Ανακοινώθηκαν από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον διορισμό μόνιμου προσωπικού.

Δικαιολογητικά Διορισμού Μόνιμου Προσωπικού στη Δ.Π.Ε. Ξάνθης

Υπεύθυνη Δήλωση για Τραπεζικό Λογαριασμό

Υπεύθυνη Δήλωση Κωλύματος

Υπεύθυνη Δήλωση για Προσωπικά Δεδομένα

Υπεύθυνη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης

Υπεύθυνη Δήλωση Ατομικών – Οικογενειακών στοιχείων

Υπεύθυνη Δήλωση Ασφάλισης

Αίτηση Αναγνώρισης Μεταπτυχιακού

Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας

Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας

Πηγή: ΔΠΕ ΞΑΝΘΗΣ