Δημοσιεύθηκαν πριν από λίγο οι τοποθετήσεις και οι διαθέσεις του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης, όπως αυτές προέκυψαν από τη συνεδρίασης της 10/8/2022.

Ακολουθούν οι πίνακες με τα ονόματα

Διαθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ

Διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου σε συστεγαζόμενα σχολεία

Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ και σε ΣΜΕΑΕ

Πηγή: ΔΔΕ Ξάνθης