Αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Διευθυντή του Δημοτικού σχολείου Γενισέας µέχρι και την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022 στις 13.00 μ.µ.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

Πηγή: ΔΠΕ ΞΑΝΘΗΣ