Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση για τον ορισμό του Αναπληρωτή Διευθυντή στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης.

Δείτε την απόφαση