Δημοσιοποιήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση του ορισμού Προϊσταμένων ολιγοθεσίων Νηπιαγωγείων της ΔΠΕ Ξάνθης.

Δείτε την απόφαση για τους Προϊσταμένους ολιγοθεσίων Νηπιαγωγείων