Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση για τον ορισμό Αναπληρωτών Υποδιευθυντών σε Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία της ΔΠΕ Ξάνθης.

Δείτε την απόφαση