Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια οι αποφάσεις διορισμού Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία της ΔΠΕ Ξάνθης.

Δείτε την απόφαση διορισμού των Διευθυντών

Δείτε την απόφαση διορισμού των Υποδιευθυντών

Δείτε τη νεότερη απόφαση διορισμού των Υποδιευθυντών