Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η απόφαση τοποθέτησης των Διευθυντών/ντριών στα Πειραματικά Σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης.

Η θητεία των νέων Διευθυντών/ντριών είναι τετραετής και λήγει στις 31 Ιουλίου 2027.

Δείτε την απόφαση τοποθέτησης