Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση για τον ορισμό Αναπληρώτριας Διευθύντριας στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης.

Δείτε την απόφαση

9ΩΟΦ46ΜΤΛΗ-ΟΑΗ