Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής Διευθυντών/ντριών και Υποδιευθυντών/ντριών των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων του Ν. 4821/2021 (Α΄ 134).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τη Δευτέρα 31-07-2023 και ώρα 08:00 έως την Παρασκευή 04-08-2023 και ώρα 16:00.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_ΜΙΘ_6Δ8Θ46ΜΤΛΗ-0ΤΜ

Πηγή : ΥΠΑΙΘΑ