Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης. Στην προκήρυξη αναφέρονται οι προϋποθέσεις υποψηφιότητας, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, καθώς και τα υποβλητέα δικαιολογητικά.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη στη Διαύγεια