Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι προσωρινοί πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης.

Υποψήφιοι Διευθυντές για τα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης

Υποψήφιοι Υποδιευθυντές για τα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης

Πηγή : ΥΠΑΙΘΑ