Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση με τον ορισμό των Προϊσταμένων των ολιγοθέσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση

6Ω8Ι46ΝΚΠΔ-ΘΚΜ