Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση της κύρωσης του τελικού αξιολογικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών και Υποδιευθυντών/ντριών των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης.

Δείτε την απόφαση