Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης.

Οι δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται μέχρι την Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2023.

Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και μόνο στο (e-Αίτηση) στην πλατφόρμα https://mydocs.minedu.gov.gr με θέμα «Δήλωση προτίμησης υποψηφίου Συμβούλου Εκπαίδευσης κλάδου………» (συμπληρώνεται ο κλάδος). Στο σώμα της αίτησης αναγράφονται ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) του υποψηφίου και η σειρά προτίμησης στις δηλωθείσες Θ.Σ.Ε. Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του αρμόδιου Τμήματος (stelexi@minedu.gov.gr).

Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης οι κενές θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης είναι οι παρακάτω.

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση

9Σ9Σ46ΝΚΠΔ-ΘΡΙ