Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση διορισμού  Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία της Ξάνθης.

Δείτε τους Διευθυντές

Ψ27Γ46ΝΚΠΔ-75Ξ

Δείτε τους Υποδιευθυντές

ΨΜΨΕ46ΝΚΠΔ-Τ74