Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση ορισμού των Προϊσταμένων των ολιγοθέσιων Νηπιαγωγείων Τοξοτών και Ευλάλου.

Δείτε την απόφαση ορισμού