Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

ΨΠΕΛ46ΝΚΠΔ-5ΕΩ