Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΠΕ Ξάνθης ο πίνακας δεκτών – μη δεκτών υποψήφιων για τη θέση Διευθυντή του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης.

Δείτε τον πίνακα

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΔΠΕ Ξάνθης