Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΠΕ Ξάνθης ο πίνακας δεκτών – μη δεκτών υποψήφιων Υποδιευθυντών Σχολικών μονάδων.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους δηλ. από 03-10-2023 ως και 05-10-2023.

Δείτε τον πίνακα

Πηγή : ΔΠΕ Ξάνθης