Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η Επαναπροκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Υποδιευθυντών/ντριών στο 4ο Γυμνάνιο Ξάνθης.

Δείτε την προκήρυξη

9ΕΡΜ46ΝΚΠΔ-Ψ7Σ