Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΠΕ Ξάνθης ο προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας για τη θέση του Διευθυντή του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την Τετάρτη 01-11-2023 μέχρι και την Παρασκευή 03-11-2023.

Δείτε τον πίνακα

Δείτε τον πίνακα δεκτών – μη δεκτών

Πηγή : ΔΠΕ Ξάνθης