Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η απόφαση τοποθέτησης των Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων και Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

Δείτε την απόφαση

61ΩΨ46ΝΚΠΔ-9ΟΔ