Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η επαναπροκήρυξη επιλογής υποψήφιων Προϊσταμένων για τις σχολικές μονάδες της ΔΠΕ Ξάνθης.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας  από την Παρασκευή 03 Νοεμβρίου 2023 ως και την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

63ΗΕ46ΝΚΠΔ-4Λ2