Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση τοποθέτησης των Προϊσταμένων στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης.

Δείτε την απόφαση 

ΨΟ7846ΝΚΠΔ-ΝΘΙ