Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση τοποθέτησης Υποδιευθυντών/ντριών στα Πειραματικά Σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης.

Δείτε την απόφαση

6Η4Δ46ΝΚΠΔ-Α71