Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση ορισμού της Προϊσταμένης του Δημοτικού Σχολείου Εξοχής.

Δείτε την απόφαση

971346ΝΚΠΔ-8ΞΤ