Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση του ορισμού Προϊσταμένων ολιγοθέσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών της ΔΠΕ Ξάνθης.

Δείτε την απόφαση ορισμού Προϊσταμένων 

Ρ9Σ246ΝΚΠΔ-18Ψ