Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΠΕ Ξάνθης η Προκήρυξη Επιλογής Υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.

Οι αιτήσεις – δηλώσεις για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία επιλογής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://schooldirectors.minedu.gov.gr/ από την Παρασκευή 09 -12 -2022 έως 28 – 12 -2022 και ώρα 16:00 μ.μ.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΔΠΕ Ξάνθης