Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση για την “Απαλλαγή Υποδιευθυντή από τα καθήκοντά του και ορισμός Υποδιευθύντριας στο Μειονοτικό Σχολείο Φελώνης αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης”.

Δείτε την απόφαση