Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ.Π.Ε. Ξάνθης οι τελικοί πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.

Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Πίνακας μη Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Πηγή : Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης