Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΠΕ Ξάνθης ο προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

Σύμφωνα με την πηγή, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων (https://schooldirectors.minedu.gov.gr), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησή τους, ήτοι από Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 έως και την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023. (η ώρα λήξης της προθεσμίας θα αναφέρεται στην πλατφόρμα υποβολής των ενστάσεων).

Αξιολογικός Πίνακας

Υπόχρεοι για εξέταση στην ξένη γλώσσα

Πηγή : ΔΠΕ Ξάνθης