Αναρτήθηκε στη ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης  προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Αναπληρωτή Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Γενισέας.

Αιτήσεις μέχρι και την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023.

Δείτε την προκήρυξη

Πηγή : ΔΠΕ Ξάνθης