Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση του ορισμού Αναπληρωτή Διευθυντή στο Δημοτικό Σχολείο Γενισέας.

Δείτε την απόφαση