Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΠΕ Ξάνθης ο οριστικός Αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών, καθώς και το πρόγραμμα συνεντεύξεων.

Δείτε τον οριστικό Αξιολογικό πίνακα

Δείτε το Πρόγραμμα Συνεντεύξεων 

Δείτε τους υποψήφιους που έχουν υποχρέωση εξέτασης σε ξένη γλώσσα

Πηγή : ΔΠΕ Ξάνθης