Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης ο νέος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών, το πρόγραμμα συνεντεύξεων, καθώς και οι υποψήφιοι που είναι υπόχρεοι για εξέταση σε ξένη γλώσσα.

Δείτε τον Αξιολογικό Πίνακα

Δείτε το πρόγραμμα συνεντεύξεων

Δείτε τους υποψήφιους που είναι υπόχρεοι για εξέταση σε Ξένη Γλώσσα

Πηγή : ΔΠΕ Ξάνθης